معنی As she ran along the edge of a 60- foot high cliff چیست؟

As she ran along the edge of a 60- foot high cliff,

وقتی داشت به دویدنش ادامه می‌داد، تو ۶۰ قدمی لبه‌ی یه پرتگاه
احساس میکنم معنیش درست نیست.
در حال دویدن در لبه پرتگاهی به ارتفاع ٦٠ فوت باید باشه


این تاپیک مربوط به درس «مکالمه فعالانه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «تز، به‌سوی نجات»

در حالی که در لبه‌ی صخره/پرتگاه بلندِ 60 فوتی (می)دوید.

به فعل توجه کنید که ran هستش.
البته ترجمه و مفهوم کاملا به متن و قالب اصلی بستگی داره اینطوری ترجمه کردم بگم موضوع از چه قراره

این درسته. ولی تو متن اومده تو ٦٠ فوتی قله کوه.انگار ٦٠ فوت مونده به قله