ترجمه You certainly do چیست؟

گفتگو درباره تعمیرات

A: If the water in the pipes freezes then the pipes burst, poh.
B: And if the pipes burst, then you have to repair the plumbing.
A: You certainly do.

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام دوست عزیز
معنی you certainly do می‌شه: شما قطعاً باید این کار رو انجام بدین. (قطعاً باید لوله‌کشی‌ها رو تعمیر کنید.)

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده