معنی lumber store چیست؟

گفتگو درباره نجاری در خانه

A: Where did you get this wood?
B: I got it in a lumber store. Lumber is another word for wood.
A: Is a lumber store the same as a hardware store?
B: No, but some hardware stores sell both hardware and lumber.

لطفا بخش های برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام دوست عزیز
معنی lumber می‌شه الوار یا تخته.
lumber store می‌شه: فروشگاه یا انبار الوار فروشی
من این رو از یه انبار الوار فروشی خریدم. الوار اسم دیگه‌ی چوبه.
آیا الوار فروشی همون ابزار فروشیه؟

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب مثل همیشه.


یک سوال:

آیا ترجمه زیر هم درست است:

چوب lumber

چوب فروشی lumber store

با تشکر مجدد

اینها درستن ولی چون تو متن از این جمله استفاده شده: Lumber is another word for wood
نمی‌تونیم ترجمه‌ کنیم: چوب اسم دیگه‌ی چوبه!!!؟؟؟ خیلی عجیب می‌شه. پس باید از یه کلمه یا معادل دیگه استفاده کنیم که تو این جمله هم بشه به‌کار برد.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده