ترجمه Pull it away from me چیست؟

نفر A از نفر B می خواد در اندازه گیری ابعاد کابینت به او کمک کنه.

نفر B یک ســــــر متر رو می گیره و میکشه.

A: Yes, I’ll hold my end and you hold your end.

B: OK.

A: Now, pull it away from me. No, don’t push it towards me.
Pull it away from me. No, that’s too far. Just hold the end of the
tape measure against the edge of the cupboard.

لطفا بخش های برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

pull it away from me

درود بر شما
معنی جمله‌ی Now, pull it away from me . No, don’t push it towards me می‌شه: حالا متر رو بکش و از من فاصله بگیر. نه، نیارش سمت من.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.


حالا برای هماهنگی با بخش دوم ترجمه شما، من یک تغییر کوچولو میدم:

حالا متر رو بکش و از من دور کن. نه، نیارش سمت من.

نظرتون درباره این ترجمه چیه؟

با تشکر

از من دور کن به نظر خیلی روان نمیاد
می‌شه گفت از من دور شو

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

البته چون اینجا it اشاره به متر است، گفتم اینطوری به متن هم وفادار باشیم.

بله متوجه‌ هستم، فقط اینکه سعی کنین روان بودن و مفهوم رو فدای وفادار موندن به متن نکنین.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده