ترجمه I can do simple woodwork چیست؟

نفر A می خواد یک قفسه کتاب چوبی درست کنه.

A: I’m going to build a bookcase.
B: A bookcase. So, you’re not only a handy person, you’re a carpenter as well.
A: Well, I can do simple woodwork.

(شاید از نظر نفر B این کار شدنی نیست و مهارت و تخصص می خواد.)

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام دوست عزیز
معنی جمله‌ی I can do simple woodwork می‌شه: من می‌تونم وسایل چوبی ساده درست کنم.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

ترجمه ابتکاری جالبی بود. woodwork رو وسایل چوبی و do رو درست کردن در نظر گرفتید.


حالا نظرتون درباره این ترجمه چیه:

من می تونم نجاری ساده رو انجام بدم.

با تشکر

این هم خوبه.
می‌تونید این طوری هم بگید: من می‌تونم کارهای نجاری ساده رو انجام بدم.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده