در روز چند ساعت انگلیسی بخونم ؟؟؟

این سوالی است که اغلب دارند. باید حداقل در روز 30 دقیقه بخونیم .اگر میخواهید با هدف و خوب بخوانید باید بدانید در هر یم از هارت انگلیسی سرعت یادگیری تون چطوره ؟؟؟
استراحت هم در کنارش مو ضوع مهمی است و شیوه یادگیری شما چطور باشه .
می توانید با قرار دان دفترچه کلمات و جمله ا را بنویسید
برای گوش دادن سریال مورد علاقه ی خود را گوش بدهید .
برای خواندن در سطح خود باشد
برای صحبت کردن می توانید چت انگلیسی و فکر انگلیسی داشته باشید .
حالا شما چه روش شیوه ی برای خواندن انگلیسی و زمان دارید ؟؟

سلام گلم
خب قاعدتا هرچی بیشتر بهتر

با توجه به سطحت حدود دو سه هزار ساعت انگلیسی گوش دادن و یادگرفتن می‌خوای تا به سطح مطلوب نه خیلی خوبی برسی
عدد گنده‌ای به نظر میرسه ولی اینطوریام نیست واقعا
خودم با توجه به برنامم از 2 تا 10-12 ساعت

1 پسندیده

ممنون بله همانطور است