چرا این عبارت به این شکل نوشته شده؟

She marries her husband’s brother, Claudius, and Claudius is now the king

در جمله ی بالا چرا به کلمه ی (marries) es اضافه شده؟


این تاپیک مربوط به داستان «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

1 پسندیده

چون سوم شخص هستش فعل s میگیره. و چون حرف آخر فعل به y ختم شده به این شکل s اضافه میکنیم ies.

4 پسندیده