چرا ترجمه های فارسی فقط دو روز اول بالا میومد؟


این تاپیک مربوط به درس «خانواده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

2 پسندیده

سلام باید اشتراک یکساله بخرین که ترجمه ها بالا بیاد

1 پسندیده

ببخشید اخه خب چرا دوروز اول بالامیومد؟!یهوقطع شد

چون برنامه نسخه دمو داره که با امکانات اپلیکیشن آشنا بشید و در صورت رضایت از امکانات برنامه، اشتراک تهیه کنید.