ترجمه اشتباهی که باعث یادگیری اشتباه میشه

سلام در متن بالا move رفتن ترجمه شده ، و گفته که فلز رفته ؛ و من اولش فرک کردم move به اضافه حرکت کردن ،معنی رفتن رو هم میده، اما وقتی ادامه داستان رو خوندم فهمیدم که فلز اصلا جایی نرفته و فقط از جای اصلیش کمی جابه جا شده ، پس باید در ترجمه جابه جا شدن یا حرکت کردن نوشته میشد .


این تاپیک مربوط به فصل «پیغام » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «روح خلبان»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: