وجود اشکال در متن

Breathe in and breathe out
اشتباها
Breath in and breath out
نوشته شده اند
لطفا اصلاح بفرمایید


این تاپیک مربوط به «۳۴ – می توانم حرکات را توصیف کنم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Oxford Word Skills»، «متوسط»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: