ترجمه I share a room with my sister چیست؟

گفتگو درباره خانه
خانم درباره خانه اش می گوید:

Woman: Three bedrooms, and I share a room with my sister.

آیا ترجمه زیر ایراد داره:

-سـه خوابه، و من یک اتاق را با خواهرم شریک هستم.

لطفا در صورت ایراد اصلاح نمایید.

با تشکر

درود بر شما
می‌تونین برای ترجمه‌ی جمله‌ی I share a room with my sister بگید: من و خواهرم یه اتاق داریم. یا من و خواهرم یه اتاق شریکی داریم.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده