ترجمه That costs money چیست؟

گفتگو درباره خانه و خانه دار شدن

A: Well, I don’t need much room at all. I don’t take up much space.
B: You’ve got to think big.
A: Think big! That costs money, John.
B: Oh, that’s true; homes are very expensive.

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

درود بر شما
معنی این جمله می‌شه: این هزینه‌بره یا هزینه داره.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.


با توجه به پاسخ نیتیو:
It means that something (thinking big in this case) will require a lot of money. It will be expensive.

دیکشنری merriam-webster costs money: to be expensive

دیکشنری بیاموز
to cost money پول خواست/هزینه داشتن
Roger wanted to buy it but it cost too much money.
“راجر” می‌خواست آن را بخرد اما آن خیلی پول می‌خواست.


آیا دو ترجمه زیر هم درسته:

-پول می خواد، جان.

-گرونه، جان

اگر هر دو درست است، کدام ارجح است؟

با تشکر مجدد

هر جفتش درسته ولی به نظرم گرونه بهتره.
ولی در کل هزینه‌بر معادل بهتریه برای cost money

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده