ترجمه to move around چیست؟

گفتگو درباره خرید خانه

مرد نمی دونه که یکی از معنی های room، جا و فضا است.

Agent: But it’s our biggest house. Ah, but you need lots of room, I suppose.
Man: No, I just need four rooms.
Agent: No, I mean room, space, lots of space, lots of room to move around.

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

معنی عبارت lots of room to move around می‌شه: کلی فضا برای حرکت کردن. یا کلی جا برای حرکت کردن

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.


آیا اینجا “جا به جا شدن” هم معادل درستی برای move around است؟

کلی فضا برای جا به جا شدن.

با تشکر مجدد

بله معادل درستیه.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده