چرا بجای has to از have to استفاده شده؟

در داستان lemon dog چرا بجای has to از have to استفاده کرده؟


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی روان»، فصل «روز خوش شانسی سگ لیمویی - 2»

سلام دوست عزیز
لطفاً اون قسمتی از متن رو که ازش سوال دارین قرار بدین. یا دقیقه‌اش رو بگین.