ترجمه is the founder of ISIS چیست؟

به گفته ترامپ:

Trump: Obama “is the founder of ISIS,” along with Hillary Clinton.

لطفا ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام دوست عزیز
معنی جمله‌ی Obama “is the founder of ISIS,” along with Hillary Clintonمی‌شه: اوباما به همراه هیلاری کلینتون موسس گروه داعش هستن.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب مثل همیشه.

چون این موضوع نباید هیچ وقت فراموش بشه
We never forget this reality

به قول معروف: چاقو هیچ وقت دسته اش رو نمی بره.

1 پسندیده