چرا اینا ترجمه ندارن؟😭


این تاپیک مربوط به درس «جام جهانی 2018 - فراموش کن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «ویدیوهای British Council»

ترجمه در حال انجام هست و به ترتیب اولویت دوره ها ترجمه میشن

1 پسندیده