علت استفاده از where تو جمله‌‌ی Where you his mommy too چیست؟

علت استفاده از کلمه‌ی where تو جمله‌ی Where you hismommy too چیه؟


این تاپیک مربوط به درس «از دستمال‌کاغذی استفاده کن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام دوست عزیز
این کلمه در واقع were هستش نه where.
این جمله سوالیه و داره از مادرش می‌پرسه آیا تو مادر او هم بودی؟
were you his mother too?
که در حالت سوالی جای were با فاعل عوض می‌شه.