پارتنر زبان فعال

سلام، من تازه واردم، دنبال ی تلگرامی فعال یا پارتنر زبان هستم، میشه راهنمایی کنین؟

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر زبان انگلیسی میگردی؟ اینجا آگهی کن