تفاوت all us و all of us چیست؟

He poisend all us.

چرا نگفته all of us?


این تاپیک مربوط به داستان «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

دقیقا منم تو همین فکر بودم چه فرقی با هم دارن :confused:

https://talk.zabanshenas.com/t/topic/37624/3?u=mary2018
سلام توی این لینک توضیح دادن

چون قبلا us معرفی شده یعنی منظورش مشخصه که ما چه کسانی هستند‌. در این موارد هر دوشکل صحیحه