چرا قسمت اولش خوانشش مشکل داره؟

چرا قسمت اولش خوانشش مشکل داره؟


این تاپیک مربوط به فصل «زیر لونه‌ی خرگوش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «آلیس در سرزمین عجایب»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: