ترجمه اشتباه،،،،

سلام در متن بالا همانطوری که می بینید ترجمه اشتباه هست


این تاپیک مربوط به فصل «نبرد در آسمان » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «روح خلبان»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: