اشتباه تایپی،،،،


سلام همانطوری که میبینید در بالا به جای but کلمهhutتایپ شده


این تاپیک مربوط به فصل «نبرد در آسمان » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «روح خلبان»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: