تالار زبانشناس

فعل married

با سلام فعل marrid وget marrid چه فرقی میکنه
و اینکه gets married چراed گرفته

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

to marry (someone)- this is the general verb. It is the time when people come together as husband and wife. Do not say I married with someone. It is not correct. And do not say I married to someone. It is also incorrect.

Correct example: I married Sam 3 years ago.

to get married- this talks about the time two people got married. It makes us think of the wedding.

Correct example: I got married.

to get married to (someone)- We think of who was married in the wedding. Do not say I got married with someone. It is incorrect.

Correct example: I got married to Sam.

to get married in (someplace)- We think of where the wedding took place.

Correct Example: I got married in Hawaii.

to be married- This means a state of being. Are you married or are you single?

Correct Example: I am married.

to be married (to someone)- Also state of being. But who is married to you?

Correct Example: I am married to Sam.

5 Likes

ممنون
یه دره درکش از رو متن انگلیسی سخته

2 Likes

سلام
ببینید فعل marry یعنی عروسی کردن گذشته اش میشه married
Married صفت هم هست به معنای متاهل
I married reza یعنی با رضا ازدواج کردم
I am married یعنی من متاهل هستم
I got married یعنی من ازداج کردم ولی معمولا سالش رو بعدش میگن
مثلا i got married in 2016
یا i got married 4 years ago

4 Likes