تالار زبانشناس

کاربرد locked

She took a bottle of water and locked her cell phone and wallet in the truck.
کاربرد locked تو این جمله مناسبه؟
یعنی یکی از معانی لاک ، گذاشتن است ؟
تشکر

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

2 Likes

قفل کردن معنی میده، کیف پول و گوشی موبایلش را توی ماشینش گذاشته و درش را قفل کرده

3 Likes

او بطری آب و کیف پول و تلفن قفل شده اش را تو ماشین گذاشت

2 Likes