ترجمه چرا نداره

ترجمه چرا نداره
0

#1

نمیفهمم وقتی ترجمه نیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

داخل درس بالا گزینه ی “فا” رو بزنین


#3

متاسفانه باید اشتراک بخریم تو این اوضاع بد بازار