معنی feelings down چیست؟

وقت بخیر:woman_fairy:،معنی feeling down در این جمله لطفا

I thought i should write some of these feelings down


این تاپیک مربوط به «تلاش برای به خواب رفتن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام
Write down منظور همون نوشتن چیزی روی کاغذ هست

3 پسندیده