ترجمه put on the tablecloth چیست؟

نفر A می بینه میز با رومیزی و آماده چیدن بشقاب و …

نفر A خطاب به نفر B میگه:

A: I see you’ve already put on the tablecloth.
B: Of course.

نکته مورد نظر فعل put است.

لطفا جمله رو ترجمه نمایید.

با تشکر

سلام دوست عزیز
معنی جمله‌ی I see you’ve already put on the tablecloth می‌شه: میبینم که از قبل رومیزی رو پهن کردید. یا انداختید.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده