چرا در این درس معنی جمله با ترجمه فرق میکنه

to get your dreams up off the ground


این تاپیک مربوط به «ایمانت را حفظ کن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. موسیقی «مایکل جکسون»، آلبوم «خطرناک»

ترجمه رو هم میذارین که اگر مشکلی داره به همکاران اطلاع بدیم بررسی کنن