تالار زبانشناس

The meaning of attitude

what is the meaning of attitude

======================
این تاپیک مربوط به درس «“My Favorite Sport by Vic”» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

به مفهوم طرز برخورد و رفتار

1 Likes

البته باید جمله مد نظرتون رو بگید چون (نگرش)هم معنی میده