آیا این دو جمله What had they not learned و What hadn’t they learned صحیح است؟

این دو جمله پرسشی درستن هردوش ؟یا یکیش اشتباه تایپ شده what

What had they not learned?

What hadn’t they learned


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی روان»، فصل «معلم انگلیسی بدجنس»

1 پسندیده

با سلام.بله هر دوی این جملات صحیح هستن.