تالار زبانشناس

The ugly duckling

سلام خدمت تمامی زبان آموزا عزیز
در این داستان از چه زمان فعلی استفاده شده و ساختارش در انگلیسی به چه صورتی است؟؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

Mummy Duck lived on a farm.
این جمله اول داستانه و زمانش گذشته ساده است