چرا تو این جمله ها از to استفاده شده؟

I told you to imitate me,imitate my speaking
Am I to spend entire day…

2 پسندیده

وقتی
To
قبل از یک فعل میاد اون رو مصدر می کنه
مثال های فارسی مصدر:
راه رفتن، غذا خوردن، رفتن، گفتن، شنیدن، کردن، خواستن و غیره

2 پسندیده

بله درسته اما مثلا اگر این جمله رو اینجوری بگیم درست نیست؟
I told you imitate me,imitate my speaking
Am I spend entire day…
چه لزومی داره تو این جمله هایی که گفتم مصدر به کار بره؟

1 پسندیده

بهرحال زبان انگلیسی فرم خودش رو داره
همون جوری که درسته یاد بگیرین
چند تا مثال
I told you to write
I told you to go
I want to do

2 پسندیده