تالار زبانشناس

We need to take precautionary measures to ptotect oureselves

لطفا این جمله رو معنی کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «H1N1 by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)

ما باید برای محافظت از خود اقدامات پیشگیرانه‌ای را در نظر بگیریم.

precautionary : پیشگیرانه
measure: اقدام
1 Likes