تالار زبانشناس

ضمیر his or it

which he called his ‘Three Laws of Motion
چرا از ضمیر
hisاستفاده شده

======================
این تاپیک مربوط به درس «اسحاق نیوتون» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

Isaac made another very important discovery, which he called his ‘Three Laws of Motion’.
سه تا قانون کشف کرده و حالا راوی داره میگه سه تا قانون نیوتون.
اون it که شما میگی باید به یه مرجعی تو جمله وصل بشه ولی تنها مرجعی که در جمله هست “نیوتون”، بنابراین اون صفت ملکی به نیوتون برمیگرده.

2 Likes