ترجمه that could catch fire from the oven چیست؟

گفتگو درباره رعایت ایمنی در آشپزخانه:

Man: First, don’t hang tea towels on your oven handle; that could catch fire from the oven.

با توجه به نقش from در جمله فوق

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایدد.

با تشکر

سلام دوست عزیز
ترجمه‌ی این جمله اگه با یه توضیح اضافه‌ای همراه باشه بهتره.
معنی جمله‌ی that could catch fire from the oven می‌شه: ممکنه در صورت آتیش گرفتن فر، اون هم آتیش بگیره.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.


با توجه به from

اگر بخواهیم غیر مفهومی ترجمه کنیم،

کدام ترجمه به نظرتون میتونه درست باشه:

  • ممکن است به خاطر اجاق آتش بگیرد.
  • ممکن است از اجاق آتش بگیرد.
  • ممکن است به واسطه اجاق آتش بگیرد.
  • ممکن است به واسطه اجاق آتش بگیرد.

با تشکر


from
Does it mean “because of” or does it mean “through”?

native:
caused by would be better.

The fire was caused by the oven.

به تصویر توجه کنیم معلومه

ممکن است فِر آتش بگیرد

1 پسندیده

سلام
متشکرم.

وقتی حوله آتیش بگیره به سایر نقاط خونه سرایت میکنه.

به نظر من اگه بخواهین نزدیک به ساختار خود جمله ترجمه کنید، گزینه‌ی اول بهتره.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده