معنی couple of sth چیست؟


این تاپیک مربوط به «تمرین تلفظ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «آموزش انگلیسی VOA»، دوره «آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده»، درس «درس ١۶ - اهل کجا هستید؟»

1 پسندیده

دو تا چیز

1 پسندیده

همونطور که دوستمون گفتن «دوتا چیز»معنی میده
یا میتونیم بگیم «یه جفت»
:wink::+1:

1 پسندیده