تالار زبانشناس

سوال گرامری در رابطه با ترتیب اجزا و واژه

what else do you not want to focus on?
تو این جمله چرا no رو بلافاصله نیورده. و you مابینش قرار گرفته؟ اگر به اون شکل بنویسیم don’t you درسته؟ اگه ممکنه راهنمایی کنین ممنون
سوال دومم در ارتباط با وکب هست. که مفهوم compelling strong reason و being gradedرو نمیدونم. ممنون

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

جواب سؤال اولتون رو دقیقاً نمی دونم. اما don’t you هم درسته.


So you want to focus on compelling strong reasons why you’re learning English, ...
بنابراین شما می خواهید بر دلایل متقن قانع کننده اینکه چرا دارید زبان انگلیسی یاد می گیرید تمرکز کنید.
Sitting in a class still, not moving, being graded and tested constantly.
ساکت در کلاس نشستن، حرکت نکردن، نمره گرفتن و پیوسته آزمون دادن.
3 Likes