تالار زبانشناس

Our guitar teacher had a couple of students take turns showing the ''finger style'' and'' singing while playing guitar''

لطفا دو تا جمله بالا رو برام معنی کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Guitar Club and Basketball Team by Stanford» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)

به نام خدا
این سوال بالا رو که پرسیده شده بود در رابطه با ترجمه لطفا جواب بدید

معلم گیتار ما دو دانش آموز داشت که به نوبت تکنیک انگشت را نشان می دادند و همزمان با گیتار زدن آواز می خواندند

2 Likes