تالار زبانشناس

ویدو عاقبت تلفظ بد ( کی اند پیل - معلم جایگزین)

9 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

عالی بود :joy::joy:

2 Likes

اصن من هر یه مدت یه بار اینو نگا میکنم انرژی میگیرم :joy:
اون قسمت De nice خیلی کیف کردم…

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:
وای من اینو الان دیدم
روحم شاد شد مرسی :crazy_face:

2 Likes

چه باااحال بود :joy::joy::joy:
چه قشششنگ وحشی میشد :joy::joy::joy:
حیفه تخته شاسی نبوووود ؟! :joy::joy::joy::joy:
خیلی باحال بود

1 Likes

Blake رو من خیلی دوست دارم :joy::joy::joy:

1 Likes