تالار زبانشناس

ترجمه درس اب و هوا

آب و هوا نوشته شده توسط جری
من دوست دارم بیرون رفته و با دوستانم ورزش کنم. من دوست دارم با آنها بسکتبال بازی کنم. من واقعاً از روزهای بارانی متنفرم چون نمی توانم بیرون بروم.
من روزهای آفتابی را دوست دارم چون می توانم با دوستانم بیرون بروم. من روزهای آفتابی رو خیلی دوست دارم. من آسمان، ابرها و نور خورشید را دوست دارم. به خاطر اینکه همه روزها آفتابی هستند در تابستان من آن را دوست میدارم.
به هر حال من از روز های بارانی متنفرم. من نمی توانم هیچ کاری انجام دهم. در روزهای آفتابی من میتوانم به هر جایی و همه جا بروم. من می خواهم که همه روزها آفتابی باشند.

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Weather by Jerry» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲»)

4 Likes

خسته نباشید بسیار عالی :rose::rose::clap::clap::clap:

1 Likes