ترجمه I think I might register my parcel as well چیست؟

پست سفارشی

اداره پست یک شماره رو هم روی بسته و هم روی رسید ثبت می کند.

حالا نفر A می پرسه:


A: Well, why do they do that?

B: So that if your parcel gets lost, they can find it again more easily.

A: Ah, I think I might register my parcel as well.


آیا ترجمه زیر درست است:

الف- خوب، چرا این کار را می کنند؟

ب- برای اینکه اگر بسته شما گم شود، آنها بتوانند دوباره آسان تر پیدایش
کنند.

الف- آه، فکر می کنم من هم ممکن است بسته ام را سفارشی پست کنم.


با تشکر

سلام دوست عزیز
ترجمه‌تون درسته.
برای قسمت دوم جمله‌ی اول بهتره ضمیر رو حذف کنید، چون به نظرم خیلی روان نیست.
مثلاً این طوری بگید: راحت‌تر بشه دوباره پیداش کرد.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده