تالار زبانشناس

درس «راهنمای نوشتن ای‌میل معذرت‌خواهی»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس راهنمای نوشتن ای‌میل معذرت‌خواهی ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «نوشتن ای‌میل انگلیسی» فصل «ایمیل‌های درخواست و معذرت‌خواهی» مراجعه بفرمایید.

1 Likes