فرق called for با called چیست؟

اگر در جمله‌ی They called for her to help them with even the silliest of things
for بعد از called نمیامد جمله چه تغییر میکرد؟ و ایا درست بود؟


این تاپیک مربوط به «سیندرلا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی چهارم»

سلام دوست عزیز
کلمه‌ی call به معنی صدا زدن یا زنگ زدن به شخصی هستش.
ولی کلمه‌ی call for به معنی خواستار شدن یا دنبال چیزی یا کسی رفتن هستش.
و ترجمه‌ی این جمله می‌شه: اون‌ها ازش می‌خواستن تا بهشون تو احمقانه‌ترین کارها کمک کنه.
تو لینک زیر می‌تونید معنی فعل عبارتی call for رو ببینید.

ممنون از راهنمایی کامل شما. یک سوال، ایا سایت یا دیکشنری خاصی هست برای سرچ فریزال ورب‌ها؟