ترجمه I used to wash with liquid soap چیست؟

کاربرد used to و be used to


A: When I do my washing, I’m used to washing with soap powder not with liquid soap.

Well, I used to wash with liquid soap, but I don’t anymore.


آیا ترجمه زیر درست است:


الف- وقتی رخت هایم را می شویم، عادت دارم با پودر صابون بشویم نه با صابون مایع.

خب، قبلا با صابون مایع می شستم، ولی دیگر این کار را نمی کنم.


با تشکر

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
ترجمه‌تون درسته.
be used to به معنی عادت داشتن
used to به معنی قبلاً یا سابقاً (عادتی که تو گذشته بوده.)

2 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده