تالار زبانشناس

معنی جمله زیر l dont have a clue as to what I should do,yet,but I need to put together a plan

l dont have a clue as to what I should do,yet,but I need to put together a plan

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Nicest Thing I’ve Ever Done For My Friends by Mark» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۶»)

1 Likes

من هنوز هیچ سرنخی از اینکه چکار بایستی بکنم ندارم. اما بایستی یه برنامه ای بچینم.

4 Likes

شاید :
«Clue=راه حل» معنی بشه بهتره .

1 Likes