تالار زبانشناس

آيا اپليكيشني هست كه به همين روش و سبك براي آموزش بچها زير ده سال(آموزش از حروف و...) هم كاربرد داشته باشه؟

اپ و وبسایت ممرایز پکیج های متعددی برای فراگیری مطالب مختلف و صد البته زبان برای تمام مقاطع سنی داره.
هم جذابه و هم موثر.
هر چند افراد باید به محض این که به پایه ای برسند که بتونن از زبانشناس استفاده کنن، بهتر بقیه ی روش ها رو رها کنن.

3 Likes