ترجمه holding out her glass چیست؟

A: She’s holding out her glass.

B: He’s pouring out her drink.


آیا ترجمه زیر درست است:

الف- او لیوانش را جلو برده است.

ب- او دارد نوشیدنی اش را می ریزد.


با تشکر

سلام دوست عزیز
ترجمه‌تون درسته.
فعل عبارتی hold out به معنی جلو بردن یا دراز کردن هستش.
تو لینک زیر می‌تونید معنی این فعل عبارتی رو ببینید.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده