قوم هایی که تو ایران هست

سلام معنی قوم چی میشه مثلا توی ایران چندین قوم زندگی میکنن مثل ترک و کرد و…

Tribe
For example :
Bakhtiari tribe

2 پسندیده