چرا بعضی فعلها ing نمیگیرن؟

چرا قبل از فعل defeat از is being استفاده شده؟ و مثل بقیه فعلها ing نگرفته؟


این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «حمله‌ی آدم‌فضایی‌ها»

1 پسندیده

جمله این بوده

Our army is being defeated.

ارتش ما شکست می‌خورد.

این جمله مجهول حال استمراری هست که ساختارش به این صورته:

Object + to be verb + being +pp.

مفعول + فعل to be + استفاده از being + قسمت سوم فعل یا همون pp.

اگر مقاله زیر رو بخونین بهتر با زمان حال استمراری و ساختارهای مختلفش آشنا میشین.

1 پسندیده