تالار زبانشناس

استفاده از جعبه لایتنر

سلام کی از جعبه لایتنر استفاده می کنید؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

روزی یکبار از جعبه لایتنر استفاده کنین

2 Likes